BÌA ALBUM ĐƯỢC THIẾT KẾ KHÁC NHAU TỪNG QUYỂN

ALBUM 25X25CM VÀ 30X30CM TẶNG KÈM 1 QUYỂN MINI

1 ÉP GỖ LỚN. 3 ÉP GỖ ĐỂ BÀN nhỏ

1 ÉP GỖ LỚN. 3 ÉP GỖ ĐỂ BÀN nhỏ