❤ Collection A

Chất liệu: Ép gỗ Laminate

Số lượng khung trong bộ: 5

Giá trọn bộ: 1.600.000

Tiết kiệm: 300.000

❤ Collection A

Chất liệu: Khung pha lê Hàn Quốc

Số lượng khung trong bộ: 5

Giá trọn bộ: 3.000.000

Tiết kiệm: 500.000

 

❤ Collection B

Chất liệu: Ép gỗ Laminate

Số lượng khung trong bộ: 4

Giá trọn bộ: 1.000.000

Tiết kiệm: 200.000

❤ Collection B

Chất liệu: Khung pha lê Hàn Quốc

Số lượng khung trong bộ: 5

Giá trọn bộ: 2.500.000

Tiết kiệm: 300.000

 

❤ Collection C

Chất liệu: Ép gỗ Laminate

Số lượng khung trong bộ: 3

Giá trọn bộ: 1.100.000

Tiết kiệm: 200.000

❤ Collection C

Chất liệu: Khung pha lê Hàn Quốc

Số lượng khung trong bộ: 5

Giá trọn bộ: 2.700.000

Tiết kiệm: 300.000

 

❤ Collection D

Chất liệu: Ép gỗ Laminate

Số lượng khung trong bộ: 3

Giá trọn bộ: 1.000.000

Tiết kiệm: 200.000

❤ Collection D

Chất liệu: Khung pha lê Hàn Quốc

Số lượng khung trong bộ: 5

Giá trọn bộ: 2.500.000

Tiết kiệm: 300.000